26.11.2018
„განათლება - ვისი პასუხისმგებლობაა? - ისტორიული, სამართლებრივი და მსოფლმხედველობრივი ასპექტები“

გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში მოქმედი მეცნიერთა გაერთიანების ,,პროფესორთა ფორუმის", ევროპის მეცნიერებისა და ხელოვნების აკადემიის, ავსტრიის ქრისტიანული ინტერნაციონალური სოლიდარობის, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის უნივერისტეტისა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის თანამშრომლობით 2018 წლის 24-25 ნოემბერს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ჩატარდა საერთაშორისო სიმპოზიუმი თემაზე:

„განათლება – ვისი პასუხისმგებლობაა? – ისტორიული, სამართლებრივი და მსოფლმხედველობრივი ასპექტები“

საერთაშორისო სიმპოზიუმის მონაწილეთა დეკლარაცია

 © ICCS, 2011