05.05.2011
„ცხოვრება და მოღვაწეობა წმინდისა მამისა ჩვენისა გიორგი მთაწმინდელისა“
ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრმა, თბილისის IV საერთაშორისო სიმპოზიუმთნ დაკავშირებით, რომელიც ეძღვნებოდა გიორგი მთაწმინდელის დაბადებიდან 1000 წლისთავს, გამოსცა წიგნი „ცხოვრება და მოღვაწეობა წმიდისა მამისა ჩვენისა გიორგი მთაწმინდელისა“.
 
 წიგნი ეფუძნება წმინდა გიორგი ხუცესმონაზონის (გიორგი მცირის) ნაშრომს: „ცხოვრება და მოღვაწეობა წმინდისა მამისა ჩვენისა გიორგი მთაწმინდელისა“. იგი მიკლედ გადმოგვცემს დიდი ქართველი ღვთისმეტყველის, ფილოსოფოსის, მთარგმნელისა და სამონასტრო ცხოვრების ორგანიზატორის – გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრებას და მის ღვაწლს სახელმწიფოებრივი ცნობიერების განმტკიცების, ქართული კულტურისა და ქრისტიანული ცივილიზაციის სულიერი განვრცობის საქმეში.

წიგნი განკუთვნილია მკითხველთა ფართო საზოგადოებისათვის.

 ცხოვრება და მოღვაწეობა წმინდისა მამისა ჩვენისა გიორგი მთაწმინდელისა

 © ICCS, 2011