კალენდარი
ძირითადი დღესასწაულები და მნიშვნელოვანი დღეები
კათოლიკე მარხვები

დიდი მარხვა - (14-27) თებერვალი - 2(15) აპრილი.

მოციქულთა (პეტრე-პავლობის) მარხვა - 30 მაისი (12) ივნისი - 28 ივნისი (11 ივლისი).

მიძინების (მარიამობის) მარხვა - 1(14) აგვისტო - 14(27) აგვისტო.

ქრისტეს შობის მარხვა - 15(28) ნოემბერი - 24 დეკემბერი (6 იანვარი).

 © ICCS, 2011