კალენდარი
ძირითადი დღესასწაულები და მნიშვნელოვანი დღეები
მიცვალებულთა მოსახსენიებელი დღეები

ხორციელის შაბათი - 5 (18) თებერვალი.

დიდი მარხვის მე-2 შაბათი - 26 თებერვალი (11 მარტი).

დიდი მარხვის მე-3 შაბათი - 5 (18) მარტი.

დიდი მარხვის მე-4 შაბათი - 12 (25) მარტი.

თომას კვირიაკის სამშაბათი - 12 (25) აპრილი.

სულთმოფენობის წინა, სულის შაბათი - 21 მაისი (3 ივნისი).

დიმიტრის შაბათი - 15 (28) ოქტომბერი.

 © ICCS, 2011