კალენდარი
ძირითადი დღესასწაულები და მნიშვნელოვანი დღეები
ძირითადი კალენდარული მაჩვენებლები

ქვეყნის დასაბამიდან (5604+2023) - 7627 წ.

ინდიქტიონი XV.

ქრონიკონი - 179

საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან (326 წ.) - 1697

საქართველოს ეკლესიისათვის ავტოკეფალიის მინიჭებიდან (468 წ.) - 1555 წ.

წელიწადი მცხრალია და შეიცავს 365 დღეს.

 © ICCS, 2011