ცენტრის საქმიანობა
სამეცნიერო ლექციები
საქართველოს ისტორია
  1. მოსახლეობის ანთროპოლოგია.
  2. ქართველთა ეთნოგენეზი, ქართული სამეფოს ჩამოყალიბება.
  3. საქართველო და ძველი აღმოსავლეთი.
  4. ვახტანგ გორგასალი და მისი ეპოქა.
  5. ფეოდალური საქართველოს გაერთიანება.
  6. აფხაზეთის სტატუსი საქართველოს სახელმწიფოში.
  7. თბილისის ისტორია უძველესი დროიდან XIII საუკუნემდე.
  8. საქართველოს ფეოდალური მონარქიის გაძლიერება – დავით აღმაშენებელი.
  9. თამარ მეფე.
  10. გიორგი ბრწყინვალე.
  11. გიორგი სააკაძე.
  12. ქეთევან დედოფალი, თეიმურაზ I.
  13. ქართველთა დეპორტაცია, ფერეიდნელი ქართველები.
  14. საქართველოს გაერთიანების პრობლემა XIII საუკუნეში.
  15. რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულებები და მათი მნიშვნელობა.
  16. რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსია.
  1. რუსეთის კოლონიალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა.
  2. საქართველო-სომხეთის ურთიერთობების თავისებურებები.
  3. საქართველო და დასავლეთ ევროპა.
  4. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში XIX ს. პირველ ნახევარში.
  5. თერგდალეულები.
  6. საქართველოს პირველი რესპუბლიკა.
  7. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ხელახალი ანექსია.
  8. საქართველოს მეცნიერება და კულტურა XX საუკუნეში.
  9. მასობრივი რეპრესიები საქართველოში.
  10. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა საბჭოთა ხელისუფლების წლებში.
  11. საქართველოს მესამე რესპუბლიკა.

 © ICCS, 2011