ცენტრის საქმიანობა
სამეცნიერო ლექციები
ქართული ლიტერატურა
  1. შესავალი, რა არის ლიტერატურა.
  2. წინარე ქრისტიანული კულტურა (I ნაწ.).
  3. წინარე ქრისტიანული კულტურა (II ნაწ.).
  4. სასულიერო ლიტერატურა (I ნაწილი).
  5. სასულიერო ლიტერატურა (II ნაწილი).
  6. შოთა რუსთაველი (I ნაწილი).
  7. შოთა რუსთაველი (II ნაწილი).
  8. შოთა რუსთაველი (III ნაწილი).
  9. შოთა რუსთაველი (IV ნაწილი).
  10. შოთა რუსთაველი (V ნაწილი).
  11. გურამიშვილი (I ნაწილი).
  12. გურამიშვილი (II ნაწილი).
  13. ბარათაშვილი.
  14. ილია.
  15. აკაკი.
  16. ვაჟა.
  17. გალაკტიონი.

 © ICCS, 2011