ცენტრის საქმიანობა
სამეცნიერო ლექციები
კომბინირებული ლექცია III
  1. ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში (მოციქულთა მოღვაწეობა) 
  2. ზნეობითი ღვთისმეტყველება  როგორც მეცნიერება
  3. წმინდა ნინო – ქართველთა განმანათლებელი
  4. ბუნებითი სჯული
  5. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. ავტოკეფალიის კანონიკური საფუძვლები
  6. ქართული ჰაგიოგრაფია (ნაწილი I)
  7. საქართველოს ეკლესია VI-X საუკუნეებში
  8. ქართული ჰაგიოგრაფია (ნაწილი II)
  9. დავით აღმაშენებლის საეკლესიო გარდაქმნების კანონიკური საფუძვლები
  10. ჩახრუხაძე და შავთელი
  11. საქართველოს ეკლესია  XI-XIII საუკუნეებში
  12. რუსთაველი (ნაწილი I)
  13. ადამიანის ემოციები, სწრაფვანი და მოთხოვნილებანი ზნეობითი ღვთისმეტყველების შუქზე
  14. რუსთაველი (ნაწილი II)
  15. ეკლესიის როლი  უცხოელი     დამპყრობლების წინააღმდეგ ბრძოლაში
  16. პიროვნება ზნეობითი ღვთისმეტყველების    შუქზე  – ადამიანის ზნეობითი ცნობიერება.
  17. ეკლესია და სახელმწიფო ( XVI-XVIII სს.)
  18. სულხან-საბა ორბელიანი
  19. სირცხვილი, როგორც  ზნეობითი ცნობიერების თავდაპირველი
  20. დავით გურამიშვილი
  21. საქართველოს ეკლესია XVIII ს.  კათოლიკოს ანტონ I მოღვაწეობა. ცვლილებები საეკლესიო იერარქიაში.
  1. სინდისი, როგორც ზნეობითი ცნობიერების კატეგორია
  2. საქართველოს ეკლესია ეგზარქოსობის    პერიოდში  (1811-1917)
  3. ზნეობითი სწავლება მოვალეობაზე
  4. ქართველი რომანტიკოსები (ალ. ჭაჭავაძე, გ. ორბელიანი)
  5. საეკლესიო განათლების თავისებურებანი XIX ს.
  6. ქართველი ერის ფორმირების ეტაპები და    თავისებურებანი
  7. ნიკოლოზ ბარათაშვილი
  8. ქართველი ერის გეოსტრატეგიული ინტერესები და   ამოცანები XX საუკუნეში 
  9. ილია ჭავჭავაძე
  10. პასუხისმგებლობის ცნება ზნეობით ღვთისმეტყველებაში
  11. საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები
  12. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა
  13. აკაკი წერეთელი
  14. საქართველოს ეკლესია ათეიზმის ბატონობის პერიოდში
  15. ვაჟა ფშაველა
  16. ნაცვალგების (საზღაურის) ცნება ზნეობით ღვთისმეტყველებაში
  17. გალაკტიონი
  18. სათნოების (სიქველის) ცნება ზნეობით ღვთისმეტყველებაში
  19. საქართველოს კათოლიაკოს-პატრიარქის ილია II   მოღვაწეობა ერის მთლიანობის, მისი სულიერი აღორძინებისა და ზნეობრივი განმტკიცების მიზნით.
  20. ცოდვის ცნება ზნეობით ღვთისმეტყველებაში
  21. საქართველოს ეკლესიის როლი ქართული კულტურის განვითარებაში.

 © ICCS, 2011