ცენტრის საქმიანობა
სამეცნიერო ლექციები
კომბინირებული ლექცია I
  1. შესავალი კურსი ისტორიაში
  2. შესავალი კურსი ლიტერატურათმცოდნეობაში
  3. ქართველთა ეთნოგენეზი
  4. ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება
  5. ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში
  6. ქართული ჰაგიოგრაფია ორ ნაწილად (ნაწილი I)
  7. ქართველთა განმანათლებელი წმ. ნინო და ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება
  8. ქართული ჰაგიოგრაფია ორ ნაწილად (ნაწილი II)
  9. ვახტანგ გორგასალი და მისი ეპოქა
  10. ქართველთა და სომეხთა საეკლესიო განხეთქილება მონოფიზიტობის საფუძველზე
  11. ადრეფეოდალური სამეფო სამთავროები – საქართველოს გაერთიანება
  12. ხატმებრძოლეობა
  13. დავით აღმაშენებელი
  14. ქართული საღვთისმეტყველო სკოლა
  15. თამარ მეფე
  16. შოთა რუსთაველი (ნაწილი I)
  17. გიორგი ბრწყინვალე
  18. შოთა რუსთაველი (ნაწილი II)
  19. ალექსანდრე დიდი
  20. ქრისტიანული, არამართმადიდებლური კონფესიები და მათი დაპირისპირება საქართველოს ეკლესიასთან
  1. საქართველო XVI-XVII სს. – გიორგი სააკაძე
  2. სულხან-საბა ორბელიანი
  3. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები XVII-XVIII სს.
  4. დავით გურამიშვილი
  5. ერეკლე II
  6. წმინდა საკვების რელიგიური სემანტიკა და ზედაშეების კულტურა საქართველოში
  7. რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსია
  8. ნიკოლოზ ბარათაშვილი
  9. საქართველოს ეკლესია ეგზარქოსების პერიოდში
  10. ილია ჭავჭავაძე
  11. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა XIX ს.
  12. ილია ჭავჭავაძე
  13. აფხაზეთი XIX ს.
  14. აკაკი წერეთელი
  15. სამხრეთ საქართველო და საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლა
  16. ვაჟა ფშაველა
  17. საქართველოს პირველი რესპუბლიკა
  18. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა
  19. საქართველოს ხელმეორე ანექსია...
  20. ქართული ლიტერატურა XX საუკუნეში

 © ICCS, 2011