ცენტრის საქმიანობა
სამეცნიერო ლექციები
საქართველოს ეკლესიის ისტორია
  1. ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში (მოციქულთა მოღვაწეობა).
  2. ქართველთა განმანათლებული წმ. ნინო და ქრისტი- ანობის სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადება.
  3. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის მოპოვება. ავტოკეფალიის კანონიკური საფუძვლები.
  4. საქართველოს ეკლესია VI-X საუკუნეებში.
  5. ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა XI-XVIII საუკუნეებში.
  6. დავით აღმაშენებლის საეკლესიო გარდაქმნების კანონიკური საფუძვლები.
  7. საქართველოს ეკლესია XIII-XVI საუკუნეებში.
  8. ეკლესიის როლი უცხოელი დამპყრობლების წინააღმდეგ ბრძოლაში (XI-XVIII სს.).
  9. საქართველოს ეკლესია XVIII საუკუნეში. ანტონ I კათოლიკოსის მოღვაწეობა. ცვლილებები საეკლესიო იერარქიაში.
  10. საქართველოს ეკლესია ეგზარქოსობის პერიოდში (1811-1917).
  11. საქართველოს ეკლესია 1917-1921 წლებში. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა.
  12. საქართველოს ეკლესია საბჭოთა რეჟიმის პერიოდში.
  13. საქართველოს ეკლესია თანამედროვე ეტაპზე. ურთიერთობა მართლმადიდებლურ სამყაროსთან.
  14. რუსეთ-საქართველოს ეკლესიური ურთიერთობა უძველესი დროიდან დღემდე.
  15. საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები.
  16. საქართველოს ეკლესიის როლი ქართული კულტურის ისტორიაში.
  1. ქართველთა რელიგიურ-კონფესიური ჯგუფები – ქართველი კათოლიკეები. ქართველი მაჰმადიანები, ქართველი გრიგორიანელები.
  2. ტრადიციული და არატრადიციული რელიგიური ჯგუფები საქართველოში.
  3. საზღვარგარეთ არსებული ქართული ქრისტიანული კულტურის ცენტრები.

 © ICCS, 2011